20 Mart 2012 Salı

ORTAKLARIN ŞİRKETE BORÇ VERMESİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI

ORTAKLARIN ŞİRKETE BORÇ VERMESİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI  

Yeni kanunda bir kurala bağlanan bir durum da, sermaye Şirketlerinde ortakların Şirkete borç vermeleridir.

Bu husus limited Şirketlerle ilgili olarak TTK’nın 615. maddesinde, “özkaynakların yerini tutan ödünçler” şeklinde hükme bağlanmıştır. Ancak aynı hüküm Anonim Şirketlere kıyasen uygulanacaktır.

Genel olarak ortaklar bir limited Şirketi kurarken, öncelikle Şirketin işletme konusunun gerektirdiği hacimdeki sermayeyi koymak yerine, bu tutarı Şirkete ödünç olarak vermeyi tercih etmektedirler. Bu durum, Şirket alacaklıları yönünden tehlike teşkil etmektedir, çünkü ortak ödünç verdiği parayı Şirket kasasına girecek paradan çekmek imkânına sahip olmaktadır.

Hâlbuki ödünç verilen para Şirkete sermaye olarak konulmuş olsa, sermayenin iadesi yasağı nedeniyle ortağın bu parayı Şirketten alması mümkün olmayacaktı (TTK m. 601). Eski TTK’da sermayenin yerini tutan ödünçler hakkında özel bir hüküm yoktu, ancak bu durum sorun, Kurumlar Vergisi Kanunundaki örtülü kazanç hükmüne göre kısmen çözülmeye çalışıyordu. Yeni TTK m. 615/1 hükmünde, ortaklar veya onlara yakın kişiler tarafından Şirkete verilen ve özkaynakların yerini tutan nitelikteki ödünçler, diğer alacakların en sonunda yer alacak şekilde öngörülmektedir. Anılan hükmün 2. fıkrasında ise, şirkete verilen ödünçlerin hangi halde özkaynakların yerini tutan nitelikte olduğu düzenlenmektedir.

Ayrıca 3. fıkrada biraz daha ileri gidilerek, Şirketin iflasının açılmasından önceki bir yıl içinde, özkaynakların yerini tutar nitelikteki ödünçlerin geriye ödenmesi amacıyla yapılan ödemelerin, bu ödemelerin alıcıları tarafından Şirkete dolayısıyla iflas masasına geri verileceği öngörülmektedir.

http://www.ozdogrular.com/content/view/18634/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı