21 Ocak 2012 Cumartesi

Borcu yoktur belgesi nasıl alınır?/Necati Çetiner

 

Borcu yoktur belgesi nasıl alınır?Değerli okurlarım, güncel ve karşımıza sıkça çıkan sorulardan, Özellikle işverenlerimizin bilmesi gereken bir konuyu sizlere aktaracağım.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uygulamasına göre işverenlerin ihalelere katılabilmelerinin şartlarından biri de, Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümlerine göre kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun olmadığına dair ihale makamına yazılı taahhütname verilmesidir. İşverenin ihaleyi üstlenmesi durumunda işverenin Türkiye genelinde tüm işyerlerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun olmadığına dair sunduğu belge ‘Borcu Yoktur’ yazısıdır.Buna göre; “Borcu Yoktur” yazısı; İhaleye katılmak için olmalı

4734 sayılı kanun kapsamında düzenlenen ihalelere katılmak için prim borcunun olmadığına dair ihale makamına yazılı taahhütname sunan işverenlerden, süreç sonucunda ihaleyi kazandıkları taktirde prim borçlarının olmadığına dair yazı sunmaları istenir. Bu yazı “Ön yeterlilik veya ihaleden önce olmak kaydıyla belgelerin aslının yerine noter tasdikli suretlerini veya aslı görülerek iade edilmiştir” şeklinde de verilebiliyor.Türkiye genelinde tüm işyerleri
İşverenin ihalenin yüklenicisi olduğu durumda kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun olmadığına dair yazı işverene ait Türkiye genelinde tüm işyerlerini kapsar.Kesinleşmiş prim borcu olmamalı
5510 sayılı kanunun 4. maddesi gereğince çalıştırılan sigortalılarla ilgili sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve asıl ve feri borçlar prim borcunun kapsamını oluşturmaktadır. Borcu yoktur yazılarında işverenlere Sosyal Güvenlik Kurumu’nca kolaylıklar da sağlanmış bulunuyor. Belirli hadlerde borcu olan işverenlere borcu yoktur yazılmasının verilmesi yönünde kolaylıklar sağlanmaktadır.

Müracaat şekli nasıldır?
İşverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair “4734 sayılı Kanunu’nun 10. maddesine göre BYY Verilmesine İlişkin Talep Formu” ile başvurmaları gerekiyor.

***
İlişiksizlik Belgesi  Nedir, Nasıl Alınır?
Sosyal sigortalar uygulamasında işverenlerin; ihaleli işlerde teminatın iade edilebilmesi ile özel bina inşaatlarında yapı kullanma izin belgesi alınabilmesi için söz konusu işle ilgili yeniden bir ihaleye katılabilmeleri için de Türkiye genelindeki tüm işyerleri ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’na kesinleşmemiş borçlarının bulunmaması, Kurumla ilişkilerinin kalmaması gerekiyor.

İhale konusu işler ve bina inşaat işyerleri ile ilgili olarak yapılan sonucunda işverenin Kuruma borcunun bulunmaması kaydıyla ilgili makama verilmek üzere Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili ünitesince düzenlenen soğuk damgalı belge ‘İlişiksizlik Belgesi’dir.

Yapılan Tanıma Göre İlişiksizlik Belgesi;
Sadece inceleme konusu işle ilgili olmalı. Asgari işçilik uygulanan iş sonucu işverence ruhsat makamlarından ruhsat alması; Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerinden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesi gereği yüklenilen ihale öncesi ihale makamına verilen kesin teminatın iadesi içindir. Bir başka ifadeyle ilişiksizlik belgesi sadece inceleme konusu işle ilgilidir.

İşveren kuruma borcunun bulunmadığını göstermeli
Asgari işçilik incelemesi yapılan işyerinin tescil edildiği ilgili üniteden işyeri dosyasından idari para cezası, prim ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçlarının bulunmadığını gösterir. Asıl işveren alt işverenin borçlarından da sorumlu olduğu için inceleme konusu işle ilgili tescil edilmiş işyeri dosyasındaki alt işverenlerin de borçları olmamalı. İlişiksizlik belgesi verilmesi kapsamındaki borçlar, aynı zamanda alt işverenin borçlarını da kapsar.Soğuk damgalı olmalı
İhale konusu işler ve özel bina inşaatı işyerleri ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda işverenin Kuruma borcunun bulunmaması kaydıyla ilgili makama verilmek üzere ünitece düzenlenen ilişiksizlik belgesi için Kuruma sadece elden müracaat edilebiliyor. Müracaat sonucu işverene belge soğuk damgalı verilmektedir. Diğer bir ifadeyle ilişiksizlik belgesi için internetten başvuru söz konusu değildir,

 

Necati Çetiner

 

kaynakhttp://www.farklihaber8.com/koseyazilari/necati-cetiner/borcu-yoktur-belgesi-nasil-alinir/896.aspx

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı