28 Aralık 2011 Çarşamba

İstifa eden işçinin hakları / Memet Eser

İstifa eden işçinin hakları


ÇALIŞTIKLARI işyerinden istifa ederek ayrılan işçiler bazı işçilik haklarını kaybederler. Ama, istifa etseler bile bazı işçilik haklarını yine de isteyebilirler.


.Kıdem ve ihbar tazminatı
İstifa ederek işten ayrılan işçi ihbar ve kıdem tazminatını sonradan talep edemez.
Kıdem tazminatı için 1475 sayılı Kanunun 14. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi gerekir. İhbar tazminatı ise 4857/17. maddeye göre ödenir.

.
Bu arada, istifa ederek işten ayrılan işçi, ihbar tazminatı alamayacağı gibi, ihbar öneline de uymamış ise kendisi işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilir...

.

Diğer işçilik hakları
İstifa eden işçi; fazla çalışma, yıllık izin ücretleri, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ait ücretleri ile hafta tatili ücretlerini ise talep edebilir.

.
Bu ücretlerin talep edilmesinde istifa edip etmemek belirleyici değildir. Bunlardan, kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücretlerini ise zaten işten ayrılınca isteme hakkı vardır.
İstifa eden işçiye bu haklarını işveren ödememiş ise, bölge çalışma müdürlüğüne başvurulabileceği gibi doğrudan iş mahkemesinde dava da açılabilir...

SGK para cezaları düşüyor

Önceki gün TBMM’nde kabul edilen kanun tasarısının Resmi gazetede yasalaşması halinde SGK’nın uyguladığı bazı para cezaları yarıya düşmektedir. Dahası, hali hazırda bu cezalara muhatap olanlar varsa, cezalardaki bu indirimlerden yararlanabilecekler.
Yalnız, mahkeme kararı, denetim elemanı raporu veya kamu kurumlarından gelen bilgi ve belgeler uyarınca uygulanan cezalara indirim yok.

.
Para cezası düşen işlemler
* İşyeri bildirgesi,
* İşe giriş bildirgesi,
* İşten ayrılış bildirgesi,
* Ticaret sicil memurluğunun işyeri bildirimi,
* Kamu kurumlarının bilgi ve belge gönderme zorunluluğu, hallerinde uygulanan cezalar yarıya düşecek.

.
İşverenlerin yapması gerekenler
İşverenlerin ve diğer ilgililerin daha düşük ceza ödemesinden yararlanabilmeleri için, yukarıda sözü edilen bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde SGK’ya verilmesi gerekmektedir.

.
Ayrıca, SGK tarafından uygulanacak olan söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi gerekmektedir.

.
Bu durumlarda, diyelim işe giriş ve işten ayrılış bildirgesinde ceza bir asgari ücret ise, belge sonradan 30 gün içinde yine de verilip 15 gün içinde de cezası yatırılınca asgari ücretin yarısı tahsil edilecektir.

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/19541137.asp

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı