17 Kasım 2011 Perşembe

SSK emeklilerinin intibakı


SSK emeklilerinin intibakı


 

Bu yazımda en fazla emekliyi bünyesinde barındıran ve ülke nüfusunun yarıdan fazlasını kapsayan Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan (SSK) emekli olanlara ödenen aylıklar arasındaki eşitsizlikleri dile getireceğim.

Bugün, SSK emeklilerinin aylıkları arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Kurum emeklileri arasında eşitsizliğe neden olan bu farklılıklar, yoğun yakınma ve sızlanmalara rağmen giderilmemekte ve yıllardır soruna çözüm getirilmemektedir.

İşçi Sigortaları Kurumu adıyla 1946 yılında kurulan ve 1964 yılında ismi Sosyal Sigortalar Kurumu olarak değiştirilerek kapsamı genişletilen SSK, 2006 yılında (SGK)Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredilmiş olup, halen SGK bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Kuruluştan itibaren uygulanan değişik aylık bağlama sistemleri nedeniyle SSK emeklilerinin aylıkları arasında önemli farklılıklar oluşmuştur.

Başlangıçtan bu yana geçen süreçte SSK emeklilerinin aylıklarının hesaplanmasında temel olarak 5 farklı sistem uygulanmış olup, bu farklılıkları uygulama yıllarına göre kısaca özetlemeye çalışacağım.

Birinci aylık bağlama sistemi 1946-1965 yılları arasında emekli olanları kapsamakta olup, bu dönemde emekli olanlardan halen yaşayan var mıdır bilmiyorum?

İkinci aylık bağlama sistemi 1965-1982 devresinde emekli olanları kapsamıştır. Sayıları çok azalmış olsa da, bu emeklilerimizden halen Kurumdan emekli aylığı alanların olabileceğini düşünüyorum.

Üçüncü sistem 1982-2000 yılları arasında emekli olanları kapsamaktadır. Ayrıca bu devrede, aynı sistem içerisinde 1987 yılında kamuoyunda süper emeklilik olarak adlandırılan uygulamaya da geçilmiştir. Bu modelin başlangıcında, sigortalılardan önemli miktarda para alınmış, ancak daha sonra Anayasa Mahkemesi‘nce uygulamanın iptali edilmesi üzerine, SSK’ya büyük paralar ödeyen emeklilerimiz mağdur edilmişlerdir.
Dördüncü sistem 2000 -2008 tarihleri arasındaki emeklileri, beşinci sistem ise 2008’den sonra emekli olanları kapsamaktadır.

Mevcut SSK emeklilerinden en yoğun kitle sanırım 1982-2000 tarihleri arasında emekli olanlardır. Emekli aylıkları arasındaki en büyük eşitsizlik de bu dönemde emekli olanlar aleyhine oluşmuştur.

Söz konusu emekliler arasındaki aylık farklılıklarının giderilmesi konusundaki intibak işlemleri 2000 yılından bu yana sık sık gündeme getirilmekte, ancak aradan geçen 11 yıllık süreye rağmen, 2000 yılı öncesi SSK emeklilerinin mağduriyeti bir türlü giderilmemektedir.
Bu konuda yargıya yansıyan uyuşmazlıklar da henüz kesin bir çözüme kavuşturulmamış olup, yargı süreci halen devam etmektedir.

En sağlıklı ve kısa yol, eşitlik ve hakkaniyet ilkesi çerçevesinde sorunun yasal yönden çözüme kavuşturulmasıdır. İlgili bakanlar zaman zaman konunun çözümü amacıyla çalışmalar yapıldığını açıklamakta iseler de, yaklaşık 2.5 milyon SSK emeklisini ilgilendiren bu sorunun ne şekilde ve ne zaman çözüme kavuşturulacağı bir türlü netleşememektedir.

Aynı gösterge ve aylık bağlama oranı üzerinden aylık bağlananlara, yani aynı hukuki statüde bulunanlara farklı aylıklar ödenmesi eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi, böyle bir haksızlık sosyal hukuk devletine de yakışmamaktadır.

Bu nedenle, bir an önce 2000 öncesi emeklilerinin aylıklarının 2000 sonraki emeklilerinin aylıklarıyla eşitlenmesi, emeklilerimiz arasında oluşan adaletsizliği gidereceği gibi, emeklilerimizin devlete olan güvenini de artıracaktır.
 MEHMET ÇIRIKA / YENİGÜN

 17.11.2011

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı