5 Ekim 2011 Çarşamba

İflas eden şirketin çalışanları ne yapmalı?

 

İşverenin ödeme güçlüğü içerisine düşmesi iflas, etmesi,konkordato ilan etmesi,aciz vesikası alması,veya iflası ertelenmiş olsa dahi çalışan işçilerine son üç aylık ücret ödemeleri yapamamışsa işçilere bu ücretleri ÜCRET GARANTİ Fon’undan ödenmektedir

  

 

4447 Sayılı Yasanın İşsizlik Sigortası ile ilgili ek 1.inci maddesine göre,”Bu kanuna göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin konkordato ilan etmesi işveren için aciz vesikası alınması ,iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere , işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak amacı ile işsizlik sigortası fonu kapsamında ayrı bir Ücret Garanti Fonu oluşturulur.Bu madde kapsamında yapılacak ödemelerde işçinin,işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması koşulu esas alınarak temel ücret üzerinden ödeme yapılır.Bu ödemeler 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78.inci maddesi uyarınca belirlenen kazanç üst sınırını aşamaz..

Ücret Garanti Fonu , işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık toplamının yüzde biridir..Ücret Garanti Fonunun oluşumu ve uygulanması ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir”denilmektedir.

İŞÇİ HANGİ HALLERDE

ÜCRET TALEP EDEBİLİR

İşçinin son bir yıldan beri aynı işyerinde çalışmış olması

İşverenin bu işçilerin ücretlerini ödememiş olması hallerinde.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ

BELGELER NELERDİR

İşveren hakkında aciz vesikası alınmış ise icra dairesinden alınan ACİZ VESİKASI alınacak hacze kabil mal bulunmadığına ilişkin haciz tutanağı ve işveren tarafından düzenlenen işçi alacak belgesi.

İşverenin iflası Durumunda mahkemece verilen iflas kararı ile iflas idaresi tarafından onaylanmış işçi alacak belgesi.

İşverenin iflasının ertelenmesi durumunda mahkemece verilen erteleme belgesiile kayyım tarafından onaylanan işçi alacak belgesi.

İşveren hakkında konkordato ilan edilmişse, mahkemece verilen mühlet kararı veya konkordato ilan edildiğini gösteren belge ile konkordato komiseri veya tasfiye memuru tarafından onaylanan işçi alacak belgesi

İşverenin durumu yukarıda sıraladığımız konumlardan hangisine uyuyorsa İŞKUR’A bu belgelerin verilmesi yeterli olacaktır.

4447 Sayılı Yasanın İşsizlik Sigortası ile ilgili ek 1.inci maddesinde de belirtildiği gibi Ücret Garanti Fonundan ücret almayı hak eden işçilere ödeme yapmaktadır. Ödeme süresi işveren tarafından ödenmemiş olan üç aylık ücret tutarındadır. İşveren tarafından 6 aydan beri ücret ödenmemişse İŞKUR 6 aylık ödeme yapmaz. Üç aydan fazla ödenmemiş ücretler için yargıya başvurulması gerekmektedir. Bu nedenle işverenler ücretlerinizi geciktirmesi halinde işten ayrılma ve tazminat alma hakkı doğmaktadır.Sonuç:içerde üç aylık alacak bırakmamalı.

MUSTAFA BALKIZ
Anayurt Gazetesi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı