17 Ekim 2011 Pazartesi

ASIL İŞVERENİN ALT İŞVERENİN İŞÇİSİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN SORUMLULUĞU

ASIL İŞVERENİN ALT İŞVERENİN İŞÇİSİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN SORUMLULUĞU

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2007/32136 E. 2007/37354 K. sayılı 10.12.2007 tarihinde verdiği kararında asıl ve alt işverenlik ilişkisi içerisinde asıl işveren olan tarafın alt işverene bağlı çalışan işçilerin işçilik alacaklarından sorumluluğu hususu değerlendirilmektedir. İnceleyeceğimiz karar özellikle asıl - alt işveren ilişkisinin gerçekleşmiş olması ve sonuçlarını doğurması için gerekli şartlardan olan ‘’Münhasıran asıl işverenin işyerinde çalışma’’ esasının anlaşılabilmesi açısından önem arz etmektedir.

İncelememize konu kararda, davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma ve izin ücreti ile bayram tatili gündeliğinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm davalı şirketçe temyiz edilmiş Yargıtay tarafından incelenmiştir.

Yargıtay, yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı incelemiş ve kararı bozmuştur. 9.Hukuk Dairesi vermiş olduğu kararda davalılar arasında asıl işveren alt işveren ilişkisinin mevcudiyeti asıl işverenin alt işverenin işçilerinin hak kazanacakları alacaklardan sorumlu tutulabilmesi için yeterli olmayacağına hükmetmiştir. Yargıtay bu sorumluluk için, işçinin münhasıran asıl işverenin işyerinde çalışması gerektiğini, davacı işçinin dönem içerisinde farklı işyerlerinden adına sigorta prim bildirgesi verilmesi sebebi nedeni başta olmak üzere yerel mahkeme tarafından bu hususun araştırılmayarak, eksik inceleme ile davacının tüm çalışma süresinden doğan alacaklardan davalı asıl işvereni de alt işverenle birlikte müştereken ve müteselsilen  sorumlu tutmasının hatalı olduğunu vurgulamıştır.

Kararımızda da belirtildiği üzere, alt işverenlik ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde, asıl işverenin alt işveren işçilerinin ücret başta olmak üzere sahip oldukları işçilik haklarından sorumlu tutulabilmesi, kanunda sayılan birçok şartın yanında ‘’Münhasıran o işyerinde çalışma’’ koşuluna bağlanmıştır. Bu durumdan kısaca anlaşılması gereken alt işverene ait işçinin yalnızca asıl işverenin sahip olduğu işyerinde faaliyet göstermesi gerekmektedir.

Yani alt işverene ait işçi, kendi işvereni başka kişiler ile alt işverenlik sözleşmesi yapmış ve bu nedenle farklı işverenlere ait işyerlerinde faaliyet gösteriyor ve bu faaliyet herhangi bir düzende değilse o durumda  ücret ve  diğer işçilik alacakları açısından başvuracağı yer alt işveren olabilecektir. Çünkü bu durumda kanunda belirtilen ‘’Münhasıran asıl işverenin işyerinde çalışma’’ koşulu oluşmuş sayılmamaktadır. İncelememize konu kararda Yargıtay 9. Hukuk Dairesi davacı işçinin belirttiği dönemde sadece davalı asıl işverenin işyerinde çalışmamış olduğunu tespit etmiştir. Davalı asıl işveren, davacı işçinin işçilik alacaklarından sorumlu olmaktan bu kararda görüleceği üzere sorumlu olmaktan kurtulmuştur.

Av. Alper ÇEKMECELİGİL
http://www.ishukuku.org/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı