25 Ağustos 2011 Perşembe

İşten ayrılanlar sağlıktan nasıl yararlanır


.

Çalışmakta olduğu iş yerinden ayrılan veya prim sürelerini doldurmuş olup emeklilik yaşını beklemek için ayrılmış olan sigortalılar 5510 Sayılı sosyal sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Yasası gereğince 10 gün daha SGK üzerinden sağlık yardımı almaktadır.

Bunun yanında işten ayrıldığı tarihten geriye doğru bir takvim yılı içinde 90 günlük prim ödemiş olanlara 10 güne ilaveten 90 gün daha yani toplam olarak işten ayrıldığı tarihten itibaren 100 gün sağlık hizmeti verilir.

YÜZ GÜN BİTTİKTEN SONRA NE OLACAK. Bunun için iki yöntem var.

1-İşten ayrılan veya yaşını bekleyen evli ise ve eşi SGK ‘ya prim ödeyerek çalışmakta ise çalışmayan eş çalışan eşin sağlık sigortasından yararlanır.

2- İşten ayrılan veya yaşını bekleyen evli değilse veya evli olduğu halde eşi herhangi bir işte çalışmıyorsa Genel Sağlık Sigortası primi ödeyerek sağlık sigortasından yararlanılır.

Genel Sağlık Sigortası primi ödemek için de iki yöntem bulunmaktadır.

A-En yakın Sosyal Güvenlik Merkezine gidip Genel Sağlık Sigortası giriş bildirgesi doldurup vermektir. Bu durumda en yüksek sağlık primi ödemek zorunda kalınmaktadır. şu an için 201 TL GSS ödeyerek sağlıktan yararlanılmaktadır. Diğer yöntem,

B- Önce SGK’na gitmek yerine kaymakamlıkların yeşil kart veren bürolarına gidip gelir testi yaptırılır. Yaptırılan gelir testi sonucunda birlikte ikamet edilen aile bireylerinin toplam geliri bulunur ve aile sayısına bölünerek ortaya çıkan kişi başına gelir şayet,

Asgari ücretin üçte birinden (bu gün için 279 TL ) az ise yeşil kart verilir. Bu sağlık primi ödemeden sağlıktan yararlanma demektir.

Asgari ücretin üçte biri ( 279 TL )ile asgari ücret ( 837 TL ) arasında ise 34 TL

Asgari ücret ( 837 TL ) ile iki asgari ücret ( 1674 TL ) arasında ise 101 TL,

İki asgari ücretten ( 1674 TL ) fazla ise 201 Tl GSS primi ödemek zorunluluğu bulunmaktadır.

01-01-2012 GÜNÜNDEN SONRA HERKES GSS’LISI OLACAK. Şu an için hastaneye gitmeyenlerden GSS’ primi ödemek zorunluluğu yok. Ancak 01-01-2012 gününden sonra işsizler çalışmayanlar bir ayda 30 günden az çalışan yarı zamanlı çalışanlar 18 yaşını doldurmuş olan çocuklarımız GSS’I primi ödemek zorunda kalacaklardır. Yasanın yürürlük tarihi milletvekili genel seçimleri nedeniyle ertelenmişti. 1 Ocaktan itibaren başlayacak yasa

Gereği benim hastane ile işim olmaz sapa sağlamım deme hakkı bulunmuyor. Hasta olsun veya olmasın hastaneye gitsin veya gitmesin herkes GSS’I kapsamında olacaktır. Kısmi zamanlı (PART-TİME ) çalışanlar eksik çalışmış olduğu günler için isteğe bağlı prim öderlerse sağlıktan yararlanabilecekler. Keza işsiz olanlar gelir testi yaptırarak ya yeşil kart alacaklar. Birlikte ikamet ettikleri nüfus başına aylık gelirleri asgari ücretin üçte birinden fazla ise “279 TL” ayda 34 TL GSS’I primi ödeyerek sağlık sigortasından yararlanacak

2012 yılının başından itibaren yeşil kart’ın kaldırılacağı söylenmektedir. Yeniden bir uzatma olmaz ise,” çünkü daha önce kaldırılma tarihi uzatılmıştı “ yeşil karttan faydalananlar yeniden gelir testine tabi tutulacak test sonucunda ailenin fert başına geliri 279 TL’nin altında olanların GSS’I primleri devlet tarafından ödenecektir.

Mustafa BALKIZ
Anayurt

http://www.huseyinust.com/Thread-Isten-ayrilanlar-sagliktan-nasil-yararlanir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı