14 Temmuz 2011 Perşembe

Vergi denetiminde birlik

Geçtiğimiz hafta sonu yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile vergi denetimi ile görevli bulunan birimler tek çatı altında toplandı. Denetim birimlerinin birleşmesi konusu uzun süredir gündemdeydi. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı bir türlü gerçekleştirilemiyordu.
 Konu, lağvedilen denetim örgütlerinin özellikle eski mensupları tarafından çeşitli yönleriyle eleştiriliyor. Bu tür eleştiri ve övgülerin bir süre daha devam edeceği anlaşılıyor. Mantık olarak doğru bulduğumuz bu düzenlemenin nasıl sonuçlar doğuracağını tahmin etmek için henüz çok erken. Bu nedenle, konuyla ilgili yorum yapmak yerine yeni yapılanmayı kısaca tanıtmayı uygun bulduk.


KALDIRILAN UNVANLAR
 Kararname uyarınca; maliye müfettişi, hesap uzmanı, gelirler kontrolörü ve vergi denetmeni unvanları kaldırıldı. Halen kaldırılan unvanları taşımakta olanlar, bu unvanların yerine vvergi müfettişiv unvanını kullanacaklar.
 Kararnameye göre; halen Başmüfettiş, Başhesap Uzmanı, Başkontrolör olanlar, bundan böyle 'vergi Başmüfettişi' unvanını kullanacaklar. Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe girdiği tarihte Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı, Gelirler Kontrolörü ve vergi Denetmeni olanlar, 'vergi Müfettişi' unvanıyla çalışacaklar.
 Halen müfettiş yardımcısı, hesap uzmanı muavini, stajyer kontrolör ve vergi denetmen yardımcısı olanlar ile bu alanlarda açılan sınavları kazananlar 'vergi müfettişi yardımcısı' unvanını kullanacaklar.

DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Kararname ile vergi incelemelerinin tek elden yapılması, uzmanlaşmanın sağlanarak daha etkin politikalar geliştirilmesi için vergi Denetim Kurulu Başkanlığı kuruldu. Kurul, doğrudan bakana bağlı olarak başkan, başkan yardımcıları, grup başkanları ve vergi müfettişlerinden oluşuyor.
 Kurula verilen görevlerin etkin olarak yerine getirilmesini sağlamak üzere, uzmanlaşma ve iş bölümünün sağlanması amacıyla uygun görülen yerlerde başkanlığa bağlı olmak üzere grup başkanlıkları kurulabilecek.
 Kurulması planlanan grup başkanlıkları; Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı, Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı, Organize vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı ve Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı olarak belirlenmiş durumda. Bu başkanlıklar ihtiyaca göre birden fazla sayıda kurulabilecek.

KURUL BAŞKANLARI MÜŞAVİR OLDU
 Lağvedilen denetim örgütlerinin başkanları olan; Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı ile Gelir İdaresi Başkanlığı Gelirler Kontrolörleri Başkanı kadrolarında bulunanların bu görevleri sona erecek. Bu kadrolarda bulunanlar özlük hakları korunarak 'bakanlık müşaviri' kadrosuna atanacak. Görev süreleri dolduktan sonra yerlerine yeni atama yapılmayacak. Daha önce denetim birimleri arasında eşgüdüm sağlanması amacıyla kurulmuş olan, vergi Denetim Koordinasyon Kurulu kaldırıldı.

DENETMENLERDE PERFORMANSA GÖRE GEÇİŞ
Kararnameye göre, daha önce vergi denetmeni kadrosunda bulunanlar Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı'nda göreve başlayacak. Burada gösterilen performans, lisansüstü çalışmaları, mesleğe girişte alınan puan, yazılan raporlar ve rapor değerlendirme komisyonlarının değerlendirmeleri dikkate alınarak diğer grup başkanlıklarına geçiş yapılması mümkün olabilecek.
 Zergi denetim sistemi açısından son derece önemli bulduğumuz bu düzenlemenin sonuçları zamanla ortaya çıkacak. Bazı kimselerin peşinen yaptığı gibi düzenlemenin yanında ya da karşısında yer almak için erken olduğunu düşünüyoruz. Gelinen bu noktada, duygusallıktan uzak bir anlayışla bekleyip ortaya çıkacak sonuçları görmekte yarar var.


 METİN TAŞ - SEZGİN ÖZCAN / AKŞAM

twitter.com/vergivekanunlar
http://vergivekanunlar.blogspot.com/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı