4 Temmuz 2011 Pazartesi

Çalışma Bakanlığı'nın teftiş vizyonu


Çalışma hayatının denetim ve teftişi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde görev yapan iş müfettişleri tarafından yapılmaktadır.  İş müfettişleri tarafından yapışlan teftişler; çalışma barışının sağlanması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin yerine getirilmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında yapılmaktadır.  İş  Teftiş Kurulu Başkanlığı 2011 yılından itibaren proje tabanlı ve önleyici teftişlere ağırlık vermeye başlamıştır. İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca bu yıl hazır giyim, metal, turizm, tuğla ve kiremit sektörlerinde ve bazı organize sanayi bölgelerinde  çalışan işçilerin çalışma koşularının iyileştirilmesi projesi  yürütülmektedir. Proje teftişlerinde; çalışma mevzuatı konusunda işveren ve işçiler  bilgilendirilmektedir. Bilgilendirme sadece taraflarla sınırlı kalmayıp valilikler, yerel yönetimler, işçi ve işveren sendikaları, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ile diğer sosyal taraflarıda kapsamaktadır. Bilgilendirme kapsamında sosyal taraflara çeşitli yayın ve dökümanlar verilmekte, işçi ve işverenlere yönelik çeşitli toplantı ve eğitim seminerleri düzenlenmektedir. İşyeri sorunları taraflarla biraraya gelinerek çözülmeye çalışılmaktadır. Hazır giyim sektöründe yürütülen teftişlerde ayrıca psikolojik tacizle(mobbingle) ilgili alan araştırması da  yapılmaktadır.

DAVET EDECEK
Söz konusu projeler kapsamındaki teftişler, cezalandırmaktan çok bilgilendirme ve sorun çözmeye yöneliktir. İş Teftiş Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tezel'in de proje açılış toplantılarında belirttiği gibi  işverenler teftişin sıcak ve sevecen yüzünü gördükçe bundan böyle iş müfettişlerini kendileri davet ederek işyerlerinin teftişini ister hale gelecektir. Sayın Tezel'in bu düşüncesine katılmamak mümkün değil. İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca proje teftişleri dışında bir çok alan ve sektörde de  teftişler yapılmaktadır. Bu kapsamdaki teftişlere dizi sektörünü örnek verebiliriz

.
Okur Sorularına Cevaplar
Özürlü Emekliliği
  Soru:
3 Haziran 1968 doğumluyum. SSK ilk işe girişim: 01.05.1995.  Prim ödeme gün sayım 2000 küsür gün. Halen çalışmaktaydım. Yüzde 46 oranında işitme engelliyim. Vergi muafiyetinden yararlanmaktayım. Emekli olma şartım nedir? Ne zaman emekli olurum. M. Saraylı
 

Cevap: 5510 sayılı Yasanın 28.maddesine göre özürlülük oranı %40 ile 49 arasında olan sigortalılar 18 yıldan beri sigortalı 4680 gün prim ödemek koşuluyla emekli olabilirler.
Sayın Saraylı, sizde bu şartlara tabisiniz. 2000 gün prim ödediğinizi kabul edersek  emekli olmak için 2680 gün daha prim ödemeniz gerekiyor.
İzin kullanmak İstemeyen
 


Soru:Çalışanlar ücretli iznlerini kullanmaya zorlanabilir mi? İşçi iznini kullanmak istemez ise işveren nasıl bir yaptırım uygulayabilir? Y.Z.Yapıcı
Cevap: İşverenin işyerini sevk ve idare yetkisi vardır. İşveren bu yetki kapsamında işçiye yıllık iznini belirlediği bir zamanda verir. İşçiler yıllık izinlerini kullanmadan bir ay önce yıllık izinlerini hangi tarihler arasında kullanacaklarına ilişkin işverene veya yıllık izin kuruluna bir yazı ile başvurur. İşveren işçilerin talepleri ile bağlı değildir. Örneğin, işçiAğustos ayında izin kullanmak istediğini işverene vermiş olduğu dilekçede belirtmişse, işveren bu izni Ağustos ayında vermek zorunda değildir. İşveren Kasım ayında da işçiye izin verebilir. İşçi bu durumda ben Kasım ayında izin kullanmak istemiyorum diyemez. İşçi işverenin belirlediği bir tarihte izin kullanmazsa işveren  işçiyi tazminatsız olarak işten çıkarılabilir. İşçi kendi isteği ilede olsa izin kullanmazsa bu durum  tespit edildiğinde işveren hakkında  idari para cezası uygulanır.

Sorularınızı yazın cevaplayalım: e-mail: arif.temir@gunes.com
Kaynak: Güneş Gazetesi  Arif Temir


twitter.com/vergivekanunlar
http://vergivekanunlar.blogspot.com/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı