24 Haziran 2011 Cuma

Özel hastane raporları geçerli olur mu?Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 39'uncu maddesine göre; "İstirahat raporlarının kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi şarttır. Kurumla sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10 günü aşan raporlar ise kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur." Hükmü getirilmiş ve 10 günü geçmeyen raporlar, SGK ile sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10 günü aşan raporlar ise SGK ile sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olacağı hükme bağlanmıştı.

İstirahat raporlarının esasen SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi şart olmasına rağmen, bazı işlemlerin yapılması halinde anlaşması olmayan sağlık kurumlarından alınan raporların da geçerli sayılması söz konusu olmaktadır.

SGK ile anlaşması olan hastanelerden alınan raporlar geçerli olup, SGK geçici iş göremezlik ödeneği ödemektedir. Ancak asıl sorun SGK ile anlaşması olmayan hastanelerden alınan raporlarda yaşanmaktadır. SGK, yönetmelikte "sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10 günü aşan raporlar ise kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur" denmesine rağmen, uygulamada onaylanan raporların geçici iş göremezlik ödeneklerini ödemiyor. En büyük sorun da kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu hekimlerinin bu uygulamayı kavrayamamasından kaynaklanıyor. Burada sorun, "SGK Kısa Vadeli Sigorta Kolları Daire Başkanlığı'nın" uygulamanın usul ve esaslarını yeterince düzenleyememesi ve kurumları yönlendirememesinden kaynaklanıyor. Öyle ki kendi SGK müdürlüklerinin bile bir çoğunun bu uygulamadan haberi ve bilgisi yok. Hangi kurumların hekimleri onay yetkisine sahip, onaylayınca ne yapması gerekiyor bilinmiyor.

Söz konusu istirahatın geçici iş göremezliğinin ödenebilmesi için SGK internet sayfasında Form ve Dilekçeler bölümünde yer alan "İş Göremezlik Belgesi" açıklama bölümünde belirtilen esaslara göre düzenlenmesi ve onaylanması gereklidir.

Yani, "İş Göremezlik Belgesi", onaylayan sağlık kurumu tarafından düzenlenecektir.
İstirahat raporlarında sigortalının çalışıp çalışamayacağı veya kontrol muayenesinin yapılıp yapılmayacağı hususu belirtilecektir. Sağlık hizmet sunucularınca sigortalıya kontrollü olarak 10 güne kadar istirahat verilmiş ise istirahat raporları üç nüsha düzenlenecek ve bir nüshası sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine gönderilecek, kalan iki nüshasından biri işverenine, diğeri kontrol sırasında getirmesi için sigortalıya verilecektir.

Sigortalılar kendilerine verilen iş göremezlik belgelerinin nüshasını, işyerinde çalışmadığına dair bildirim girişinin elektronik ortamda SGK'na gönderilmesi için işverenlerine ibraz edeceklerdir.

İş hukukunda işçinin ücreti ve Yargıtay ilke kararları
Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi'nde uzun bir süredir Tetkik Hakimi olarak görev yapan sevgili dostum Şahin Çil; mesleki bilgi ve deneyimini okurla ve uygulamacılarla paylaşmayı seviyor. Neredeyse her yıl en az bir kitabını da okurla buluşturuyor.


Şahin ÇİL, birikimlerini iki yeni kitap olarak okurlarına sunmuş. "İş Hukukunda İşçinin Ücreti" ve 2011 yılı Mart ayında yayınladığı "İş Hukuku Yargıtay İlke Kararları" isimli kitaplarına da yine büyük emek harcamış.
"İş Hukuku Yargıtay İlke Kararları" isimli kitapta Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi'nin 2008, 2009 ve 2010 yıllarında ilkeye bağladığı önemli kararlan Yargıtay ilke kararlarının gelişimini izlemeye imkan verecek şekilde konu başlıkları halinde sistematik biçimde okuyucunun yararlanmasına sunulmuş ve İş Kanunu'nun kapsamı, iş güvencesi, işçinin ve işverenin haklı feshi, ücret, fazla çalışma, kıdem tazminatı gibi önemli konularda birbirinden farklı, çok sayıda ilke kararı olmakla bu ayrıma dikkat çekebilmek için kararlar alt başlıklar halinde sıralanmıştır. Kararların kısa özetlerine yer verilerek, istenilen karara kolaylıkla ulaşılması amaçlanmış.
İhbar ve kıdem tazminatı, sendikal tazminat, kötü niyet tazminatı, iş güvencesi tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ve benzeri haklar işçinin ücreti baz alınarak belirlenmektedir. "İş Hukukunda İşçinin Ücreti" isimli kitapta İşçinin ücreti, öğreti görüşleri ışığında ele alınmış, güncel ve olası tartışmalara değinilmiştir. Yargıtay'ın konuyla ilgili kararlarına her bir konu başlığı altında yer verilmiştir. Konuyu ilkesel bazda ele alan kararların seçimine özen gösterilmiş ve kısa özet bilgilerine yer verilerek, kararlara kolay ulaşma imkanı sağlanmıştır. İşçinin ücreti, yasalarla güvence altına alınmıştır. İş Kanunları ve Borçlar Kanununun düzenlemelerine rağmen, emeği ile geçinen işçi açısından ücretin korunması, İş Yargısını en fazla meşgul eden konular arasındadır.
"İş Hukukunda İşçinin Ücreti" ve "İş Hukuku Yargıtay İlke Kararları" isimli kitaplarını Turhan Kitabevinin Yüksel Cad.No:8/32 06650 Kızılay - Ankara - adresinden veya Hukuk kitapları satan yayın evlerinden bizzat alabileceğiniz gibi, 0312 418 82 59 - 0312 418 77 60 numaralı telefonlardan veya bilgi@turhankitabevi.com.tr mail adresinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Resul KURT / İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK


twitter.com/vergivekanunlar
http://vergivekanunlar.blogspot.com/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı