26 Haziran 2011 Pazar

İşveren İle İşçi Arasında Deneme Süresi Varmıdır.


Sigortalılıkta deneme süresi var mıdır

İşçi ile işveren arasında kurulan ilişkide; gerek iş disiplini, gerek çalışma şartları, gerekse işle ilgili insani görev ve sorumluluklar açısından her iki tarafın da birbirlerini tanıma, test etmeleri için belirli bir sürenin opsiyon, seçenek olarak değerlendirilmesi öngörülebilir.Bu sebeple bazı işverenler deneme süresini yanlış değerlendirerek, işyerlerinde çalıştırdığı kişileri çalışmaya başladıklarında hemen sigortalı yapmamaktadırlar. Bunun nedeni olarak da çalıştırdıkları kişilerin deneme sürelerinde olduğu mazeretini ortaya atmaktadırlar. Ve ne yazık ki halk arasında da deneme süresinde sigorta yapılmaz anlayışı hâkimdir. Hâlbuki bu kesinlikle yanlıştır.


İş Kanunu’nda deneme süresi ne anlama gelir?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 15. maddesi gereği işçi ile işveren arasında kurulan ilişkide deneme süresinin değerlendirilebileceği hüküm altına almıştır. Maddeye göre; taraflarca (işçi ve işveren) iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir.

Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini, bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. Bu sebeple; deneme süresinin en önemli uygulama alanı ihbar öneli ve ihbar tazminatı müessesesidir denebilir.
Ancak deneme süresi içinde işçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.


Sigortalılar ne zaman bildirilir?

Görüldüğü üzere; İş Kanunu’nda deneme süresi işçinin işyerine ve işine uyum sağlayıp sağlayamayacağının anlaşılması için öngörülmüştür. Deneme süresinin Sosyal Sigortalarda uygulama olanağının olup olmadığı ise sigortalılar adına SGK’ya verilmesi gereken Sigortalı İşe Giriş Bildirgelerinin ne zaman verileceği sorusunda gizlidir.

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi’nin ne zaman verileceği hususu 5510 sayılı Kanun’un 7. maddesinde izah edilmiştir. Buna göre; öteden beridir faal olan işyerlerinde çalışacak 4/a (SSK’lı) sigortalıları, sigortalılık başlangıç tarihinden önce, Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ile Kurum’a bildirmesi zorunludur.
Ramazan ÇANAKKALELİ
TARAF

twitter.com/vergivekanunlar
http://vergivekanunlar.blogspot.com/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı