3 Haziran 2011 Cuma

Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi

Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi

 İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme, belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir.

 Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir.

 Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar.

 Özel eğitim kurumlarında çalışan müdür, diğer yönetici ve öğretmenlerle yapılan İş sözleşmesinin süresine ilişkin hükmün esas itibariyle, öğretide ve yargı kararlarında buna dayanılarak varılan sonuçların geçerliliğini korumakta olduğu söylenebilir. Kanunda belirtilen süre sonucu, anılan kişilerle yapılan sözleşmenin belirli süreli olması yasal bir zorunluluk olup bu sözleşmelerde objektif nedenlerin varlığı aranmaz ve birden fazla yapılmış olan sözleşmeler belirlisiz süreliye dönüşmezler.

 Yargıtay’a göre, öğretmenlerle yapılan birer yıllık sözleşmeler niteliği itibariyle ayrı ayrı belirli süreli sözleşmeler olup, arka arkaya her sene yapılmış olması bunların belirsiz süreli olduğunu göstermez. Süresi belirli olan sözleşme sürenin bitiminde kendiliğinden sona erer.

 İhaleli işlerde belli bir süre için üstlenilen hizmetler doğrultusunda yapılan belirli süreli iş sözleşmeleri, yasa anlamında belirli süreli iş sözleşmesi niteliğindedir. İhale işi alan kişi veya firmalarda belli bir süre için almış oldukları bu işler için işçi almakta ve işçiler ile süresi belirli olan iş sözleşmeleri yapmaktadır. Belirli süreli iş sözleşmesinde esas neden mevcuttur ve bu iş sözleşmeleri 4857 sayılı İş Yasası’nın 11. Maddesine de uygundur.  Çünkü iş belli bir süre için alınmıştır. Sürenin bitimi ve tekrar işin alınmaması halinde yapılan hizmet sona erecektir. Ancak işverenlerle yapılan iş sözleşmesinde, sözleşmenin bitim tarihi ile hizmetin yapılma süresinin paralellik göstermesi, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın iş sözleşmesinin kendiliğinden sona ereceğinin sözleşmeye konulması uygun olacaktır. Hizmetin tekrar yeni bir süre için alınması durumunda da yeniden belirli süreli iş sözleşmesi yapılması mümkündür ve yasaya aykırı değildir. Bu durumda, zincirleme iş sözleşmelerinden bahsedilemeyecektir.


Mehmet Fatih Geleri
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
 İş ve Sosyal Güvenlik&Tazminat Hesaplama/Bilirkişi
fatihgeleri@gmail.commuhasebe.net

 


twitter.com/vergivekanunlar
http://vergivekanunlar.blogspot.com/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı